Privacybeleid & Cookies

Algemene informatie over persoonlijke gegevens.
Posterton AB beschermt uw persoonlijke privacy en streeft ernaar uw persoonlijke informatie altijd op de best mogelijke manier te beschermen. Posterton voldoet aan alle wet- en regelgeving voor bescherming van persoonlijke gegevens. Hier kunt u lezen welke informatie Posterton verzamelt en hoe deze wordt gebruikt. Door akkoord te gaan met het Privacybeleid op de website in verband met een gemaakte aankoop of bekendmaking van uw informatie, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het onderstaande.


Posterton AB, ("Posterton" / "wij"), 559280-9553, Östermalmsgatan 87B, 114 59 Stockholm is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

 

Welke gegevens worden verwerkt bij Posterton?
Wij zullen de persoonlijke informatie die u ons verstrekt of aan ons hebt verstrekt of die wij via cookies hebben verzameld, verwerken. De persoonlijke gegevens die door Posterton worden verwerkt, zijn uw naam, geslacht, e-mailadres, aankoop-, betalings- en bestelgeschiedenis, betalings- en creditcardnummer, verzendadres, IP-adres en telefoonnummer.

 

Hoe gebruikt Posterton jouw persoonlijke gegevens?
De gegevens kunnen worden gebruikt voor identificatie, directe marketing, klantonderzoeken, nieuwsbrieven en voor statistische doeleinden. De informatie kan ook worden gebruikt voor poststukken, sms en e-mail, evenals voor marketing en informatie per telefoon, tenzij u hier bezwaar tegen hebt. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om marketing als klant te annuleren. De informatie kan ook worden gebruikt om winkelgewoonten te analyseren zodat wij u relevante informatie en marketing aan kunnen bieden en om de site, betalingsoplossingen en betalingsprocessen te verbeteren.

Behandeling om betalingsoplossingen en betalingsprocessen te verbeteren kan verwerking omvatten waarbij uw persoonlijke informatie, wordt overgedragen aan externe leveranciers om als analytische basis te worden opgenomen. De persoonlijke gegevens kunnen dan ook worden gecombineerd met gegevens uit andere registers, bijvoorbeeld voor kredietgegevens. Uw BSN-nummer wordt ook verwerkt in combinatie met aankopen namens (of vanwege claims van) betalings- en kredietbedrijven die dit nodig hebben voor doeleinden van kredietinformatie.

Het gebruik van de gegevens kan interfereren met andere registers, zowel binnen als buiten de EU. De gegevens kunnen ook worden verzameld of gedeeld met autoriteiten of onze partners voor bijvoorbeeld drukkerijen en distributie, alsmede betalingsbemiddelaars en kredietinstellingen voor betalings- of kredietinformatie. Posterton neemt bij dergelijke gelegenheden altijd de grootste voorzorg. Door het Privacybeleid op de website te accepteren in verband met een aankoop of bekendmaking van informatie, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan niet EER-landen. Als de gehele of een deel van het bedrijf van Posterton wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, kunnen uw persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt aan onze adviseurs, potentiële kopers en hun adviseurs en worden doorgestuurd naar de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

Posterton maakt gebruik van de advertentieservices van Google. U kunt hier meer lezen over het verzamelen, delen en het gebruiken van Google.

 

Hoe worden jouw persoonlijke gegevens beschermd?
Om de persoonlijke gegevens die we veilig behandelen te behouden, hebben we verschillende beveiligingsmaatregelen genomen: we hebben beveiligingspraktijken en technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens, zoals certificering van webbrowsers, te beschermen. Daarnaast hebben we geschikte firewalls en antivirussoftware om onbevoegde toegang tot het netwerk te beschermen en te voorkomen. Toegang tot de gebieden waar persoonlijke gegevens worden opgeslagen, is beperkt en werknemers moeten worden geïdentificeerd voor toegang.


Posterton maakt ook gebruik van SSL (Secure Socket Layer), een protocol voor veilige gegevensoverdracht via het internet (of andere netwerken). U als klant moet ervoor zorgen dat SSL niet is uitgeschakeld in de browserinstellingen. Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen bij het verwerken van uw betalings- of creditcardnummer, wordt ook unidirectionele codering gebruikt.

 

Hoelang worden jouw persoonlijke gegevens bewaard?
Als u ermee instemt een geregistreerde klant / lid van Posterton te zijn, worden uw gegevens bewaard totdat u zich afmeldt. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden als klant. Als u zich niet als klant / lid registreert, worden uw gegevens zolang als nodig volgens de wettelijke vereisten opgeslagen of om gemaakte afspraken met Posterton aan u te voldoen, zoals het nakomen van leverings- en garantieverplichtingen.


Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens.

 

Toegang tot, updaten en aanpassen van jouw persoonlijke gegevens
U hebt het recht om eenmaal per kalenderjaar gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt, ongeacht hoe deze zijn verzameld. Als u dergelijke informatie wenst, dient u ons een schriftelijk verzoek in. Het verzoek moet worden ingediend per aangetekende post op het adres dat op de website wordt vermeld (Birger Jarlgatan 41a, 111 45 Stockholm, in Zweden), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens. Het kan niet per e-mail worden verzonden.


Posterton wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct en actueel zijn. Als iets binnen de informatie die u hebt ingediend bij Posterton verandert, zoals wanneer uw e-mailadres, achternaam of betaalgegevens verandert of als u uw gebruikersaccount wilt annuleren, geeft u Posterton de juiste informatie door, dit kan door een e-mail te sturen naar: info@posterton.nl. U hebt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd.


Uw persoonlijke gegevens worden niet verwerkt voor directe marketingdoeleinden als u zich tegen een dergelijke behandeling verzet. U hebt het recht om op elk moment toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens in te trekken. Een dergelijke terugroepactie kan beperkt zijn tot slechts een deel van de behandeling, zoals directe marketing.

 

Links op de pagina.
De website kan links naar andere sites bevatten. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op deze website (www.posterton.nl). Wanneer u naar een andere website wordt doorgestuurd, lees dan het privacybeleid dat op die website van toepassing is. Weet dat Posterton niet verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke informatie door andere sites.

 

Wijzigingen in het Privacybeleid.
Posterton behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen voor zover de wijzigingen noodzakelijk zijn om storingen te corrigeren of om te voldoen aan nieuwe wettelijke of technische vereisten. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid worden op de website gepubliceerd.

 

Cookies.
Posterton maakt gebruik van cookies op de website om onze diensten te verbeteren en statistieken te maken van het gebruik van de website door u en andere leden. Een cookie is een op tekstgebaseerd gegeven die wordt opgeslagen in de webbrowser van een gebruiker terwijl de gebruiker op die website surft. Cookies zijn ontworpen om een betere gebruikerservaring mogelijk te maken. U kunt ervoor kiezen om geen cookies in uw webbrowser te ontvangen. Als u er echter voor kiest om geen cookies te ontvangen, kunnen de haalbaarheid en de kenmerken van de website negatief worden beïnvloed. Cookies zijn volkomen ongevaarlijk voor gebruikers. Wanneer u akkoord gaat met ons integriteitsbeleid, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

________________________________________

Posterton 2020-08-01